แว่นกันแดด alPino รุ่น AO3479

แว่นกันแดด alPino รุ่น AO3479