แว่นกันแดด alPino รุ่น 8125

แว่นกันแดด alPino รุ่น 8125