แว่นกันแดด alPino รุ่น 8125-1

แว่นกันแดด alPino รุ่น 8125