แว่นกันแดด alPino รุ่น 3362-2

แว่นกันแดด alPino รุ่น 3362