แว่นกันแดด alPino รุ่น 3362-1

แว่นกันแดด alPino รุ่น 3362