Alpino – Sunglasses

วัสดุ: กรอบ Stainless Steel ขาแว่น Nickel Silver เลนส์กระจกเคลือบแข็ง impact resistance | การออกแบบ: life style แฟชั่นและแนวอมตะย้อนยุค | ราคาส่ง: เริ่มต้นที่ 4,560.00 – 5,760.00 | เงื่อนไข: สินค้าจำหน่ายเป็นชุดพร้อมกล่องแว่นและผ้าเช็ดแว่น | จุดขาย: รูปทรงที่เป็นอมตะย้อนยุค และใช้เลนส์กระจกเคลือบแข็ง impact resistance

สิ้นสุดการลอยคอ เอ้ย รอคอย !!! Alpino วัสดุ กรอบ Stainless Steel เลนส์กระจก เคลือบ Diamond Hard Coating รูปทรง Classic อมตะนิรันดร์กาล

กันแดด Alpino 3447 เลนส์เปลี่ยนสี พร้อมเสริฟแล้วแกรรร  ใช้เลนส์ index 1.56 บวกกับเทคโนโลยีเปลี่ยนสีแบบ Transition เลนส์ Optical Grade ไม่มีปัญหาภาพบิดเบือน หรือใส่ไม่สบายตา คุณภาพการใช้งานคงทน ยาวนาน ปรับเปลี่ยนสีได้ตลอดอายุการใช้งาน เป็นเลนส์ HMC เคลือบแข็งและเคลือบกันสะท้อน หมดปัญหาเลนส์เป็นรอย

แว่นกันแดด Alpino วัสดุ กรอบ Nickel Silver เลนส์กระจก เคลือบ Diamond Hard Coating รูปทรง Classic อมตะนิรันดร์กาล