แว่นสำหรับเล่นกีฬา

เล่นกีฬาเมื่อมองไม่ชัดก็ต้องใส่แว่น แต่ใส่แว่นประเภทไหนถึงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเล่นกีฬาและมีความปลอดภัย คำตอบมีให้ที่ Seri-ki สนใจรีบติดต่อมาก่อนสินค้าจะหมดนะคะ สินค้า Premium จาก SERIKI แนะนำครับ!