Flip Polarized Clip-on

Flip Polarized Clip-on ไม่ต้องถอดๆใส่ๆ สามารถพับเปิดปิดตามความต้องใช้งาน นํ้าหนักเบา ดูกลมกลืนกับตัวแว่น