กรอบแว่นตา T.UK รุ่น 6816

กรอบแว่นตา T.UK รุ่น 6816