กรอบแว่นตา T.UK รุ่น 6815

กรอบแว่นตา T.UK รุ่น 6815