กรอบแว่นตา T.UK รุ่น 6810

กรอบแว่นตา T.UK รุ่น 6810