กรอบแว่นตา T.UK รุ่น 6809

กรอบแว่นตา T.UK รุ่น 6809