กรอบแว่นตา T.UK รุ่น 6808

กรอบแว่นตา T.UK รุ่น 6808