กรอบแว่นตา T.UK รุ่น 6806

กรอบแว่นตา T.UK รุ่น 6806