กรอบแว่นตา Rapha รุ่น PALM SPRINGS ดำ

กรอบแว่นตา Rapha รุ่น PALM SPRINGS ดำ