กรอบแว่นตา Rapha รุ่น FREMONT17 ดำทอง

กรอบแว่นตา Rapha รุ่น FREMONT17 ดำทอง