กรอบแว่นตา JAZZ รุ่น CH2816

กรอบแว่นตา Jazz รุ่น CH2816