กรอบแว่นตา JAZZ รุ่น CH2811

กรอบแว่นตา Jazz รุ่น CH2811