Goyangyinoye

GO-YANG-YI-NO-YE กรอบแว่น”ทาสแมว”ล๊อตใหม่เข้าแล้วจร้า มีรูปแบบหลากหลาย สนองทุกความต้องการ จะ oversize, two tone, clubmaster, combinations …..เลือกได้ตามรสนิยมเลยจร้า ทุกรุ่นใช้เลนส์ “blue shield” ปกป้องสายตาคุณด้วยความห่วงใยนะจ๊ะ