กรอบแว่นตา Airflex รุ่น AF666

กรอบแว่นตา Airflex รุ่น AF666