กรอบแว่นตา Airflex รุ่น AF555

กรอบแว่นตา Airflex รุ่น AF555