กรอบแว่น Sameir รุ่น 17247

กรอบแว่น Sameir รุ่น 17247