กรอบแว่นตา Oyama รุ่น 5853

กรอบแว่นตา Oyama รุ่น 5853