กรอบแว่นตา BlacLabel รุ่น BL603-1

กรอบแว่นตา BlacLabel รุ่น BL603