กรอบแว่นตา BlacLabel รุ่น BL602

กรอบแว่นตา BlacLabel รุ่น BL602