กรอบแว่นตา BlacLabel รุ่น BL596

กรอบแว่นตา BlacLabel รุ่น BL596