กรอบแว่นตา BlacLabel รุ่น BL595

กรอบแว่นตา BlacLabel รุ่น BL595