กรอบแว่นตา BlacLabel รุ่น BL593

กรอบแว่นตา BlacLabel รุ่น BL593