กรอบแว่นตา Blac label

Blac Label by SERI-KI  Blac Lable เป็น House Brand ของศิริกิที่เน้นใช้วัสดุ Hand made acetate เพื่อสร้างสรรค์งานกรอบแว่นแนว Classic & Elegrant  รูปทรง คุณภาพวัสดุ และอะไหล่ที่เลือกใช้รวมไปถึงรายละเอียดบนกรอบแว่น สื่อให้เห็นความตั้งใจและความปราณีตในการผลิต จึงทำให้สินค้าผลิตออกมาดูสวยงามเกินราคา ส่งผลให้ขายง่ายทำกำไรได้ดี

Blac Label by SERI-KI  Blac Lable เป็น House Brand ของศิริกิที่เน้นใช้วัสดุ Hand made acetate เพื่อสร้างสรรค์งานกรอบแว่นแนว Classic & Elegrant  รูปทรง คุณภาพวัสดุ และอะไหล่ที่เลือกใช้รวมไปถึงรายละเอียดบนกรอบแว่น สื่อให้เห็นความตั้งใจและความปราณีตในการผลิต จึงทำให้สินค้าผลิตออกมาดูสวยงามเกินราคา ส่งผลให้ขายง่ายทำกำไรได้ดี