โปรคลายล็อกระยะ 3 ลดชิ้นละ 100 บาท !!

กลับมาแล้วววว !! โปรโมชั่น หลัง โควิด คลายระยะที่ 3

เพียงซื้อแว่นตา 3 ชิ้นขึ้นไป ไม่สามารถคละยี่ห้อได้
กับ ยี่ห้อที่ร่วมรายการ เช่น Tonia Couch, Banjiani, Oyama, Emanuel Strazzi, Blac Label, T.UK