สุดด่วน วันนี้เท่านั้น กับโปรโมชั่น ลา ลา ลอย.. 11.11

 

สำหรับวันนี้ วันเดียวเท่านั้น ลดทั้งร้าน กับโปรโมชั่น  ลา ลา ลอย..

เพียงซื้อ สินค้าภายในร้าน อะไรก็ได้ ลดทั้งที 10% สำหรับวันที่ 11 เดือน 11 วันเดียวเท่านั้น 

ยกเว้น สินค้าที่มีโปรโมชั่น อยุ่แล้ว เช่น BoardFrame, C&L, Tonia Couch, ESTEE, MINI, Oyama, Sameir, Specs Makers, T-sport, Zuobiao, alPino เป็นต้น