ภาพบรรยากาศกิจกรรมที่จบลงไปกับ กิจกรรมตัดแว่นฟรี กับ ศูนย์ฯ ศิริกิ

ทางศูนย์ค้าส่งแว่นตาแฟชั่น ศิริกิ ได้จัดกิจกรรม ตัดแว่นฟรี กับ 12 ปีของศูนย์ค้าส่งแว่นตาแฟชั่น ศิริกิ

สามาเข้าไปเยี่ยมชมสินค้าอื่นๆ  >คลิ๊ก<

ภาพบรรยากาศที่จบลงไปในกิจกรรม ตัดแว่นฟรี ในเวลาตั้งแต่ 10.00-15.00 น. ที่ผ่านมา