กรอบแว่นตา Emanuel strazzi รุ่น STZ1-1052

กรอบแว่นตา Emanuel strazzi รุ่น STZ1-1052