กรอบแว่นตา Emanuel strazzi รุ่น S22642

กรอบแว่นตา Emanuel strazzi รุ่น S22642