กรอบแว่นตา Emanuel strazzi รุ่น S11618

กรอบแว่นตา Emanuel strazzi รุ่น S11618