กรอบแว่นตา Emanuel strazzi รุ่น HR1287

กรอบแว่นตา Emanuel strazzi รุ่น HR1287