กรอบแว่นตา Emanuel strazzi รุ่น HR1246

กรอบแว่นตา Emanuel strazzi รุ่น HR1246