กรอบแว่นตา Sameir รุ่น 291901

กรอบแว่นตา Sameir รุ่น 291901