กรอบแว่นตา Sameir รุ่น 28050

กรอบแว่นตา Sameir รุ่น 28050