กรอบแว่นตา Sameir รุ่น 28012

กรอบแว่นตา Sameir รุ่น 28012